Milkhouse Luxery Stay Amsterdam

Milkhouse hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze kamers.

1. Algemeen

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast Milkhouse, Keizersgracht 472 A, 1017 EG Amsterdam. 

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.  

Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. 

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Alle risico's met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast Milkhouse zijn voor rekening van de gebruikers. 

  • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed aan de eigenaar. 
  • Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen. 
  • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Milkhouse ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. 

Gasten van Milkhouse dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement. 

Eline Prent & Erik Tegelbeckers zijn de eigenaars en beheerders van Milkhouse Luxery Stay Amsterdam verder overwegend aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen. 

2. Reservering en bevestiging 

Voor het reserveren van een verblijf in Milkhouse worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via Booking.com, airbnb.nl en HomeAway.nl worden aangegaan. 

Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Milkhouse een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief. 

Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. 

3. Betaling 

De verblijfskosten voor Milkhouse dienen bij aankomst per pin/creditcard of cash te worden voldaan. 

Annulering en no show (niet komen zonder annulering) 

  • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden. 
  • Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar. 

Deze vergoeding bestaat uit: 

  • Bij annulering 3 dagen voor ingangsdatum (72 uur) is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
  • Bij annulering en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd. 
  • Non-refundable reserveringen kunnen niet kosteloos geannuleerd worden

Wanneer u wilt annuleren, dan kunt u direct contact met ons opnemen. Een annulering kan alleen per e-mail aangevraagd worden en is alleen geldig met een bevestiging per e-mail van Milkhouse. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten of een duidelijk afwijkende prijs. In dit soort gevallen hebben wij het recht de boeking te annuleren. 

Het bij bovengenoemde punten verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: NL 18 ABNA 0811 8961 53 ten name van Milkhouse. U ontvangt indien nodig hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen. Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar. 

4. Gebruik huurfietsen 

Milkhouse heeft een samenwerkingsverband met Your City Bike wat bij ons om de hoek zit. Kijk voor meer informatie op http://yourcitybike.com/nl/home

5. Sleutel Milkhouse

Wij kunnen de deur op afstand voor u openen op ieder gewenst moment. Als gast ontvangt u ook een sleutel van de B&B. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B. 

Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 150,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan moeten worden. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

6. Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur gebruik maken van uw kamer.

Een kamer boeken kan met een minimum verblijf van twee nachten in de weekenden. 

Op de dag van vertrek dient de kamer om 11.00 uur vrij te zijn. Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.  Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. 

7. Ontbijt. 

Wij laten een heerlijk ontbijt voor u serveren bij Restaurant Walem ( 200m ). 

8. Uw verblijf

- Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen. 

- Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan. 

-  Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling  overnachten in Milkhouse. 

- Voertuigen kunnen geparkeerd worden in nabijgelegen parkeergarages of op de parkeerplekken op de openbare weg. 

- Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd. 

- De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar. 

- Huisdieren in Milkhouse zijn niet toegestaan. 

-  Roken in de kamers is niet toegestaan maar kan buiten aan de gracht.